آموزش, رادیو کنترل و سیستم های ارتباطی

سری آموزش های راه اندازی و تنظیمات رادیو کنترل های FRSKY ( قسمت هشتم )

در بخش هشتم از سری مقالات آموزش و راه اندازی و معرفی صفحات تنظیمات رادیو کنترل های FRSKY با شما هستیم. در این بخش از آموزش ها قصد داریم تا به معرفی صفحه سوئیچ های منطقی یا Logical Switches و تنظیمات آن بپردازیم.

جهت بازدید و مطالعه سایر مقالات از این سری آموزش ها می توانید به این قسمت مراجعه کنید.

صفحه Logical Switches در رادیو کنترل های FRSKY

شما می توانید با استفاده از سوئیچ های منطقی یا Logical Switches به مقایسه مقادیر یا ترکیب شرایط مختلف بپردازید. در ردیف اول می توانید یکی از عملیات های منطقی ریاضی را انتخاب کنید. در آن هایی که مقادیر a و b را نشان می دهند ، x نمایانگر یک ثابت است. متغیر ها می توانند از هر منبعی باشند. برای مثال تمام آن هایی که در میکسر وجود دارند ، به علاوه 5 متغیر اساسی و مقادیر تله متری. در عملیات های منطقی تمام سوئیچ های فیزیکی و سفارشی قابل استفاده هستند.

عملیات ها و توابع

  • a~x : هنگامی که مقدار a و x به صورت تقریبی برابر باشند.
  • ax : زمانی فعال می شود که متغیر A کوچکتر از مقدار عکس العمل و بزرگ تر از ثابت X  باشد.
  • |a|x :  زمانی فعال می شود که قدر مطلق متغیر A کوچکتر از مقدار عکس العمل و بزرگ تر از ثابت X  باشد.
  • b×a : وقتی که متغیر a کوچک تر از b باشد فعال می شود. اگر ثابت x کوچک تر باشد.
  • AND ، OR ، XOR : دستورات مجازی که بین دو پارامتر باینری قرار می گیرند.
  • d>x, |d|>x : زمانی فعال می شود که مقدار و یا قدر مطلق مقدار D بزرگ تر از مقدار X باشد. برای مثال اگر مقدار را به صورت d>x Alt 10 تعیین کرده باشیم در هر بار بیشتر شدن تغییر نصبت به وضعیت قبلی 10 متر بیشتر شود پرنده تریم خواهد شد. اگر تنظیمات به صورت  |d|>x Alt 10تنظیم شود نیز در صورت زیاد و کم تر شدن فاصله بیشتر از 10 متر نصبت به وضعیت قبل چرنده تریم خواهد شد.
  • TIM : تایمر است به این صورت که اگر آن را به شکل TIM 0.5 2.0 تنظیم کنیم تایمر 0.5 ثانیه روشن بوده و 0.2 ثانیه غیر فعال خواهد بود و این امر تکرار می شود.

در صفحه سوئیچ های منطقی یا Logical Switches ، سوئیچ های سفارشی 3 پارامتر دیگر نیز ارائه می دهند :

AND Switches ( اگر انتخاب شود ، باید روشن باشد تا سوئیچ سفارشی فعال شود ).

Duration ( حداقل زمان برای فعال شدن یک سوئیچ سفارشی ).

Delay یا تاخیر ( فعال سازی و غیر فعال شدن را تحت تاثیر قرار می دهد ).

همچنین شما می توانید این تنظیمات را اصلاح ، کپی و یا حذف کنید.

موفق باشید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *