در این دسته راجع به موتور های سوختی و نوع ملخ های آن ها و تفاوت های ان ها با پیشرانش های الکتریکی می پردازیم .
این پیشرانش های سوختی در هواپیما های RC ، ماشین های کنترلی و Fix wing ها استفاده می شود که در ادامه راجع به آن ها بیشتر توضیح می دهیم .

سوخت این نوع از موتور ها که در هواپیما ها ، ماشین های کنترلی و در بعضی مواقع قایق های RC مشاهده می شود اکثرا الکلی و بنزینی است که در هر کدام از شرایط بسطه به نوع کاربرد شما از آن دستگاه نوع این موتور ها با هم متفاوت است که شما در این صفحه با آن ها بیشتر آشنا می شوید .