آموزش تنظیم پهپاد های کشاورزی با نرم افزار هدایت و کنترل پهپاد فارسی AGCS

تمامی پهپاد های کشاورزی برای انجام فرآیند سمپاشی و یا محلول پاشی نیاز به نرم افزار هدایت و کنترل جهت ایجاد ماموریت و پیاده سازی تنظیمات مورد نظر نیاز دارند. از این رو شرکت فنی مهندسی آدلان پایا در ورژن 1.2.0 نرم افزار هدایت و کنترل پهپاد فارسی AGCS این قابلیت را اضافه نموده است. در این ویدیو تعریف ماموریت سمپاشی و تنظیمات مربوط به سمپاشی و محلول پاشی را به منظور آسان کردن بیشتر کار با نرم افزار AGCS آموزش داده شده. همانطور که می دانید، نرم افزار هدایت و کنترل پهپاد AGCS به زبان فارسی طراحی شده و برای