تفاوت نقشه برداری به روش PPK و RTK

نقشه برداری با پهپاد ها به دو روش PPK و RTK انجام می شود که هرکدام ویژگی های منحصر به فردی دارند. در این ویدئو به بررسی این دو روش و مقایسه آن ها با یکدیگر می پردازیم. برای دسترسی به آموزش های بیشتر و مقالات متنوع می توانید به وب سایت ما مراجعه کنید: www,Adlanpaya.ir