آموزش ساخت و ستاپ کوادکوپتر ریس به زبان فارسی

در ای ویدیو سعی شده است تا مفاهیم اولیه ساخت و منتاژ مولتی روتور های سرعتی و نکات اصلی و مهم در حین ساخت بیان شود برای تهیه این دوره و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید: https://academy.adlanpaya.ir/?p=195