آموزش راه اندازی موتور براشلس و اتصال آن به اسپید کنترل

در این ویدئو نحوه راه اندازی موتور براشلس با استفاده از اسپید کنترل و کنترل دور موتور و اتصال به رادیو کنترل به صورت کامل توضیح داده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و تخصصی تر راجع به موتور براشلس ، رادیو کنترل و اسپید کنترل می توانید به لینک های زیر مراجعه کنید: موتور براشل: https://blog.adlanpaya.ir/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1_%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b4%d9%84%d8%b3/ اسپید کنترل : https://blog.adlanpaya.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d