تعریف و اجرای ماموریت برای پهپاد توسط نرم افزار ایستگاه زمینی  AGCS

نرم افزار AGCS یک نرم افزار کنترل پهپاد می باشد که به شما این امکان را میدهد تا بتوانید یک پهپاد را تنظیم نمایید و برای آن به صورت هوشمنده ماموریت تعریف تمایید این نرم افزار در حال حاظر کاملا فارسی و رایگان می باشد برای کسب مستندات و دریافت نرم افزار به لینک زیر مراجعه نمایید: https://agcs.adlanpaya.ir